Datadefinition i SQL

 

Opret database (CREATE)

For at oprette en database skal man benytte følgende erklæring:

CREATE DATABASE databasenavn;

Dette vil medføre at en database vil blive oprettet med det navn som man giver den.

Nedenstående kodestykke vil oprette databasen “Min_database”:

CREATE DATABASE Min_database;

 

Slet database (DROP)

For at slette en database skal man benytte følgende erklæring:

DROP DATABASE databasenavn;

Dette vil medføre at databasen og alt dens data vil blive slettet og gå tabt.

Nedenstående kodestykke vil slette databasen “Min_database”:

DROP DATABASE Min_database;

 

Opret tabel (CREATE)

For at oprette en tabel skal man benytte følgende erklæring:

CREATE TABLE tabelnavn (
  kolonne_1, datatype,
  kolonne_2, datatype,
  kolonne_3, datatype
);
 • “tabelnavn” er det navn som du vil give tabellen
 • “kolonne” er det navn som du vil give hver kolonne
 • “datatype” er den type data der skal kunne indtastes i hver kolonne.

Der er mange forskellige datatyper. Nedenstående tabel viser de tre mest hyppigst brugte:

 

Man kan selvfølgelig selv bestemme antallet af kolonner i tabellen. Hvis man vil skabe en ny tabel uden indhold kan man også gøre det, hvis man bare skriver “CREATE TABLE tabelnavn”.

Nedenstående kodestykke er et eksempel på skabelsen af en database med navnet “Bøger”:

CREATE TABLE Bøger ( 
  ID, INTEGER, 
  Navn, TEXT, 
  Forfatter, TEXT
);

Dette kodestykke vil resultere i følgende tabel, som har kolonnen “ID” hvor man kun kan indtaste tal og kolonnerne “Navn” og “Forfatter” hvor man kun kan indtaste tekstværdier:

 

Da der ikke er tilføjet noget data i tabellen vil den selvfølgelig være tom – tomme værdier defineres som “NULL” i SQL.

 

Tilføj indhold i tabel (INSERT INTO)

For at tilføje indhold i en tabel skal man benytte følgende erklæring:

INSERT INTO tabelnavn (kolonne_1, kolonne_2, kolonne_3)
VALUES (værdi_1, værdi_2, værdi_3)
 • “tabelnavn” er navnet på tabellen som indholdet skal sættes ind i
 • “kolonne” er de kolonner i tabellen som indholdet skal sættes ind i
 • “værdi” er den dataværdi som indholdet skal bestå af

Det er ikke nødvendigt at specificere kolonnerne, hvis man indsætter værdier i dem allesammen samt at man indsætter værdierne i den rigtige rækkefølge:

INSERT INTO tabelnavn 
VALUES (værdi_1, værdi_2, værdi_3)

I nedenstående kodestykke bliver der tilføjet indhold i den tomme tabel “Bøger”:

INSERT INTO Bøger (ID, Navn, Forfatter)
VALUES (1, 1984, George Orwell)

Efter at have tilføjet indhold i tabellen vil den nu se sådan her ud:

 

Opdater tabel (UPDATE)

For at opdatere dataværdier i en eksisterende tabel skal man benytte følgende erklæring:

UPDATE tabelnavn
SET kolonne_1 = værdi_1, kolonne_2 = værdi_2
WHERE betingelse;
 • “tabelnavn” er navnet på tabellen som skal opdateres
 • “kolonne” er den kolonne der skal opdateres
 • “value” er den nye værdi der skal opdateres
 • “betingelse” er betingelsen for hvor værdien skal opdateres

Nedenstående tabel hedder “Alder” og viser navnet og alderen på fire personer:

 

Lotte har lige haft fødselsdag og er nu 35 år gammel. Derfor skal hendes alder i tabellen opdateres fra 34 til 35 år. Det kan gøres således:

UPDATE Alder
SET Alder = 35
WHERE ID = 1;

Her står der at alderen skal opdateres hvor ID-værdien er lig med 1, som er på Lottes række. Efter at have opdateret tabellen vil den se sådan her ud:

 

Slet tabel (DROP)

For at slette en eksisterende tabel skal man benytte følgende erklæring:

DROP TABLE tabelnavn;

Dette vil medføre at tabellen og dets data vil blive slettet og gå tabt.

Nedenstående kodestykke vil slette tabellen “Bøger”:

DROP TABLE Bøger;

 

Slet række i tabel (DELETE FROM)

For at slette en række i en tabel skal man benytte følgende erklæring:

DELETE FROM tabelnavn
WHERE betingelse;
 • “tabelnavn” er navnet på den tabel hvor rækken skal slettes
 • “betingelse” er betingelsen for hvilken række der skal slettes

Nedenstående tabel hedder “Gæsteliste” og viser navnet og alderen på fire personer, som er inviteret med til en fest:

 

Lotte er desværre røget ud af vennekredsen og skal fjernes fra gæstelisten. Det kan gøres således:

DELETE FROM Gæsteliste 
WHERE Navn = 'Lotte';

Nu vil tabellen have en række mindre:

 

Ændr kolonner (ALTER TABLE)

Man kan tilføje, slette og opdatere kolonner i en tabel ved at benytte ALTER TABLE-erklæringen.

For at tilføje en kolonne i en tabel skal man gøre som nedenstående:

ALTER TABLE tabelnavn
ADD kolonne datatype;

For at slette en kolonne i en tabel skal man gøre som nedenstående:

ALTER TABLE tabelnavn
DROP COLUMN kolonne;

For at opdatere en kolonne i en tabel skal man gøre som nedenstående:

ALTER TABLE tabelnavn
ALTER COLUMN kolonne datatype;

For alle tre metoder gælder det at:

 • “tabelnavn” er navnet på den tabel hvori man vil ændre på en kolonne
 • “kolonne” er navnet på den kolonne som man vil tilføje, slette eller opdatere
 • “datatype” er den typen af de dataværdier som kolonnen skal bestå af

 

Gå videre til datamanipulation i SQL her →