Server

Hvad er en server?

En server er en computer som deler data med andre computere på et computernetværk. Disse andre computere kaldes klienter. En server har en stor lagerkapacitet og regnekraft og kan derfor give klienterne adgang til en stor mængde data, som de kan benytte sig af. På den måde deler serveren sine ressourcer med klienten ved at klienten anmoder om information til serveren, som serveren kan sende tilbage til klienten. En server kan enten sende informationer tilbage til klienter på et lokalt system (LAN) eller over internettet (WAN).

Strukturen som definerer forholdet mellem serveren og dens klienter kaldes klient-server modellen og kan ses her:

Klient-server modellen

Her ses det, at den samlede data fra en central computer (serveren) distribueres ud til flere forskellige apparater (klienter). En klient kan være alle former for maskiner: computere, mobiler, bærbarer, printere og mange flere, men også alle former for software-programmer, som f.eks. et mail- print- eller fil-program eller en hjemmeside. Én klient kan også forbindes til flere forskellige servere på en gang.

Serverens hardware (den fysiske genstand) spiller ikke en stor rolle, da selv en almindelig computer kan fungere som en mindre server, hvis man tilføjer de nødvendige programmer. Men i forretningsmæssige sammenhænge kræves det at man anskaffer hardware hvis funktion er dedikeret til at være en server, da det kræves at servere konstant er tændte, hvis  klienter skal kunne sende anmodninger til serverne hele tiden. Man ser nemlig ofte, at det skaber store problemer for virksomheden, hvis deres servere bryder sammen, da man så ikke længere vil få adgang til deres systemer. Servere er derfor ofte opbevaret inde bag skabe, isolerede fra de mennesker som ikke skal have adgang til dem.

En tilkoblet aktiv serverr
En tilkoblet aktiv server

 

Hvad bruges servere til?

Der findes flere forskellige typer af servere som kan benyttes til hvert sit formål. Hver server indeholder software som specifikt bruges til dette formål.

Her ses nogle af de hyppigst benyttede servertyper:

 

Applikationsserver

En applikationsserver er en server som giver mulighed for brug af hjemmesideapplikationer, dvs. et program som kører via en browser, så klienterne kan benytte programmet uden at skulle installere det på deres computer. Klienterne vil i det her tilfælde være brugere, som tilgår programmet igennem en browser.

 

Computerserver

En computerserver er en server der består af en kraftig computer som deler sin computerkraft over et netværk. Klienten for computerservere er programmer der har behov for mere CPU-kraft og RAM-lager, end programmets computer kan klare. For at omdanne din computer til en server kan du følge denne vejledning.

 

Databaseserver

En server der opbevarer og opretholder data i en database. Det kan være SQL-databaser, NoSQL-databaser eller andre slags databaser. Klienten for databaseservere er programmer som kan tilgå en database, som f.eks. regnearks- og regnskabsprogrammer.

 

Filserver

En filserver opbevarer og deler fil-dokumenter over et netværk. Klienten for filservere er computere og programmer som er forbundet til netværket og skal have adgang til filerne.

 

Mailserver

En mailserver gør det muligt for brugere at kommunikere over email. Klienten for mailservere er afsenderne og modtagerne af emails.

 

Medieserver

En medieserver gør det muligt at dele video, lyd og billeder over et netværk. Dette kan også refereres til som streaming. Klienten for medieservere vil ofte være personlige computere, hvis brugere kan få adgang til medierne.

 

Printerserver

En printserver er en server som kan dele en eller flere printere over et netværk. Klienten for printerservere er computere som skal være i stand til at udprinte dokumenter.

 

Spilserver

En spilserver er en server der gør det muligt for brugere at spille videospil med hinanden over et netværk. Klienten for spilservere er personlige computere og spillekonsoler.

 

Webserver

En webserver bruges til at opbevare og vise hjemmesider i browsere til brugere af internettet. Alle hjemmesider på internettet har en webserver. Klienten af webservere er computere der har adgang til internettet. Faktisk er hele internettets struktur baseret på klient-server modellen og den gennemsnitlige bruger interagerer med op til flere servere uden at vide det, når de surfer rundt på internettet.

 

Skriv et svar