Kommentarer i HTML

Man kan indsætte kommentarer direkte i HTML-koden på følgende måde:

<!-- Indsæt kommentar her -->

En kommentar har ikke nogen indflydelse på kodens funktionalitet og er der udelukkende for at strukturere HTML-koden for en selv og andre programmører. En kommentar kan bl.a. være en huskeseddel eller en tekst der fortæller, hvad indholdet er i de forskellige kodestykker. Derudover kan man også benytte kommentarer til at indsætte kodestykker, som man ikke vil implementere på siden med det samme, men måske vil gøre det senere. Så længe at kodestykket står som en kommentar vil det ikke ændre på siden.