Tekster i HTML

 

Overskrifter

I HTML er der seks forskellige slags overskrifter (også kaldet headers). Disse overskrifter kan benyttes til at skabe titler på hjemmesiden som inddeler paragraffer i forskellige sektioner. De seks tags for overskrifter er som følgende:

 • <h1>
 • <h2>
 • <h3>
 • <h4>
 • <h5>
 • <h6>

Overskrifterne er opdelt fra størst til mindst i størrelsen. Det vil sige, at den største overskrift er <h1> og den mindste er <h6>. Derfor bliver <h1> betegnet som sidens hovedtitel mens de andre overskrifter bliver betegnet som sidens undertitler. De seks overskrifter kan skrives i et kodestykke, hvor overskriftens tekst står mellem åbnings- og lukningstagget, ligesom i følgende eksempel:

<h1>Dette er en h1 overskrift</h1>
<h2>Dette er en h2 overskrift</h2>
<h3>Dette er en h3 overskrift</h3>
<h4>Dette er en h4 overskrift</h4>
<h5>Dette er en h5 overskrift</h5>
<h6>Dette er en h6 overskrift</h6>

Overskrifterne vil se sådan her ud i browseren:

Dette er en h1 overskrift

Dette er en h2 overskrift

Dette er en h3 overskrift

Dette er en h4 overskrift

Dette er en h5 overskrift
Dette er en h6 overskrift

Det kan anbefales at benytte overskrifter i stedet for bare at give normale tekster en større skriftstørrelse, da Google og andre søgemaskiner benytter dem til at indeksere din sides struktur og indhold.

 

Paragraffer

En paragraf (som bare er en helt normal tekst) indsættes på hjemmesiden med tagget <p>. Paragraffens indhold vil være det som står mellem åbnings- og lukningstagget. Det vil se sådan her ud i koden:

<p>Dette er en helt normal tekst.</p>

Det ovenstående kodestykke vil indsætte følgende tekst i browseren:

Dette er en helt normal tekst.

 

Linjeafstand

Når du indtaster overskrifter og paragraffer i HTML-koden, så vil linjeskift ikke have nogen indflydelse på, hvordan indholdet ser ud på din hjemmesiden. Derfor bliver du nødt til at benytte kommandoen <br> som er et line break. Læg mærke til at <br> kun består af et åbningstag og ikke et lukningstag. Line break bliver benyttet i nedenstående kodestykke:

<p>Denne tekst står på første linje. <br> Denne tekst står på anden linje.</p>

Ovenstående kodestykke vil se sådan her ud i browseren:

Denne tekst står på første linje.
Denne tekst står på anden linje.

 

Tekstformatering

Man kan formattere tekst i HTML med bestemte tags, som bl.a. kan gøre at hele teksten, eller dele af teksten, bliver fed, understreget, skrå eller mange andre ting. Her kan ses de mest benyttede tags til tekstformatering:

 • <b> – Gør teksten fed: Tekst
 • <i> – Gør teksten til skråskrift: Tekst
 • <u> – Understreger tekst: Tekst
 • <mark> – Markerer tekst: Tekst
 • <small> – Gør teksten mindre: Tekst
 • <del> – Streger teksten over: Tekst
 • <sub> – Sænker teksten: Tekst
 • <sup> – Forhøjer teksten: Tekst

Lad os sige at vi har en paragraf, hvor der står “Den røde hund hopper over den grønne kanin.” og vi godt vil have et hele teksten er skrevet i fed, samtidig med at “den grønne kanin” er understreget. Det kan gøres således:

<p><b>Den røde hund hopper over <u>den grønne kanin.</u></b></p>

Her har vi sat hele teksten mellem <b>-tagget og “den grønne kanin” mellem <u>-tagget. Det vil se sådan her ud i browseren:

Den røde hund hopper over den grønne kanin.

 

Gå videre til Attributter i HTML her →