Videoer i HTML

Man kan indsætte en video på hjemmesiden ved at benytte <video>-tagget. Tagget kræver at man benytter attributten src til at specificere videoens kilde som enten kan være et filnavn eller en webplacering.

Hvis videoens kilde er et filnavn, så vil kodestykket se sådan her ud:

<video src = "filnavn.mp4"></video>

Hvis videoens kilde er en webplacering, så vil kodestykket se sådan her ud (webplaceringen kan findes ved at åbne videoen og kopiere sidens URL):

<video src = "URL"></video>

Attributterne width og height kan også tilføjes til tagget, som specificerer længden og højden på billedet.

Attributten controls kan benyttes til at inkludere knapper på videoen som brugeren kan benytte: spil, pause, afbryd lyd og gør til fuldskærm. Denne attribut har ikke nogen værdi og skal blot indtastes som den er.

Attributten loop kan indsættes, som gør at videoen vil starte forfra hver gang den slutter. Denne attribut har heller ikke nogen værdi og skal blot indtastes som den er.

Attributten autoplay kan indsættes, som gør at videoen vil starte af sig selv når man er på siden. Denne attribut har heller ikke nogen værdi og skal blot indtastes som den er.

Man kan indsætte tekst mellem videoens åbnings- og lukningstag som vil vises på siden hvis browseren ikke kan finde videoen.

I nedenstående eksempel er filnavnet for en video blevet indsat som kilde. Højden og bredden er sat til hhv. 200 og 360 pixels. Attributten controls er også blevet tilføjet. Derudover står teksten “Videoen kan ikke vises” mellem åbnings- og lukningstagget, som vises hvis browseren ikke kan finde videoen:

<video src = "minvideo.mp4" height = "200" width = "360" controls>
Videoen kan ikke vises
</video>

 

Gå videre til Links i HTML her →